11/11/2011

Wortel-Kolonie (en omgeving), vrijdag 11/11/2011.

Vandaag haalde ik voor de tweede keer een wandeling uit het "Groot Wandelboek Vlaanderen". Deze keer koos ik voor route nr. 12, Wortel-Kolonie in en rond Wortel-Kolonie.

 

Gegevens:

Afstand: 12,2 km. (het zoeken naar de juiste weg en wegvergissing niet meegerekend).

Bewegwijzerd? Nee, maar op het grootste deel van de route is er wel bewegwijzering van plaatselijke routes.

"Bron": Groot Wandelboek Vlaanderen.

Start- en eindpunt: Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, Wortel. Bereikbaar met het openbaar vervoer? Niet direct, dichter dan het centrum van Wortel (1,5 km.?) geraak je niet als ik het goed heb.

Aard van de wegen: vlak; volgens de gids zou 95% onverhard zijn – wellicht werden de grindwegen als onverharde wegen beschouwd.

 

Verslag:

Het beginpunt vinden was geen probleem, maar dan begon het. Ik kon uit de beschrijving niet opmaken waar ik heen moest. En omdat het beginpunt helemaal op de rand van de kaart ligt, hielp dat ook niet echt. Bovendien kon ik vier richtingen uit … Uiteindelijk koos ik er dan maar voor, na het raadplegen van een ter plaatse aanwezig infobord (met kaart), om via een deel van het plaatselijke wandelroutenetwerk (met knooppunten) naar het tweede tussenpunt op de route te wandelen. Ik wandelde door mooie dreven in een landbouwlandschap. Zo bereikte ik het Bootjesven, in feite geen ven maar het restant van de turfwinning. Hier kon ik inderdaad de bedoelde route oppikken, wellicht zonder noemenswaardige extra afstand afgelegd te hebben. De route loopt dan even door het bos, maar voorbij het volgende ven wandelde ik langs de bosrand: aan de ene kant lag er ruigte, aan de andere kant bos. Dat bos gaat over in een uitgestrekt landbouwgebied (vooral weides). Vervolgens wandelde ik een eind door bos en ook wel wat heide (met een mooi ven). Maar het grootste deel van dit stuk liep ik wel niet ver van de bosrand. Na het verlaten van het bos belandde ik in een smalle strook Nederlands grondgebied (een bijna-enclave) met uitgestrekte graslanden, met nog enkele vennen. Na het oversteken van een verbindingsweg gaat het tussen een bosje en een weide, dan door die weide en vervolgens tussen twee weilanden door. Dat wordt gevolgd door een traject tussen wei- en hooiland in een duidelijk vrij vochtig gebied (af te leiden aan het riet dat er ook groeit). Daarna wandelde ik gedurende langere tijd door vochtige bossen (bosjes) (populierenbos, elzenbroekbos) en hooilanden, waarbij ik ook een tijdje langs het Merkske (een beek) stapte. Na de doortocht door dit natuurgebied (waar de routebeschrijving voor de tweede keer niet echt duidelijk is) gaat het verder tussen de velden en de weides tot in het gehucht Hal. Hal bestaat grotendeels uit boerderijen. Daarna volgt weer een landbouwzone en dan – opnieuw op de smalle strook Nederlands grondgebied bij de plaats Castelré – volgt een klein bosje en dan weer uitgestrekte weides met nog enkele vennen en/of poelen. Ik stak weer de grote weg over en wandelde geleidelijk naar het bos toe. Aan de rechterkant kreeg ik – ondanks de felle, al vrij laag staande zon – zicht op de zo te zien imposante kerktoren van Hoogstraten. Het gaat dan door het bos, de Schootse Hoek. Na een intermezzo door een landbouwzone (deels verruigd) (hier gaat de beschrijving de derde keer deels de mist in) volgt weer een traject door de rand van een (speel)bos, met veel ondergroei van varens. Na dit dennenbos is het contrast met het beukenbos waar ik daarna even door moest erg groot – daar is er immers geen ondergroei. Na het beukenbos loopt de route geruime tijd door een eikendreef (Amerikaanse eik) in het bos. Iets voorbij een bosbegraafplaats (van de Kolonie neem ik aan) verliet ik het bos. Het laatste stuk van mijn wandeling gaat weer door het landbouwgebied van Wortel-KolonieWortel,Wortel-Kolonie,Hoogstraten,Kempen,provincie Antwerpen tot bij De Klapekster.

 

Conclusie:

****. Pluspunten: afwisseling (bos, landbouw, water), relatieve rust (maar een verbindingsweg), mooie dreven. Minpunten: de onduidelijke beschrijving op drie punten.

 

Nog drie foto's: klik, klik, klik.

PS: Voor wie het boek waaruit ik deze route haal zou hebben en deze route zou willen volgen, heb ik de volgende tips. (1) In het begin wandel je weg van de gebouwen, maar bij de laatste gebouwen sla je rechtsaf (ongeveer in oostelijke richting), het terrein van de voormalige kolonie (?) op. (2) Bij het Merkske kon ik de beschrijving in het boek niet in overeenstemming brengen met de werkelijkheid. Als je gewoon de route volgt die daar aangeduid is met houten paaltjes met een witte kop en/of met blauwe bordjes met witte laarzen, dan kom je er wel. (3) In het bos Schootse Hoek volg je gewoon de weg recht door het bos. Bij het andere eind van het bos ga je links en bij het eerstvolgende pad opnieuw rechts.