26/11/2016

Sprungroute (Baarlo en omgeving), zaterdag 26/11/2016.

Na een onderbreking van een week maakte ik opnieuw een wandeling, deze keer in en vooral in de ruime omgeving van Baarlo in Nederlands-Limburg.

 

Gegevens:

Afstand: 21,08 km. Volgens mijn bron zou de route 20 km lang zijn.

Bewegwijzerd? Nee, maar er zijn wel bewegwijzerde routes in de omgeving (waarvan een wandelroutenetwerk met knooppunten het belangrijkste lijkt) en die worden als aanwijzing gebruikt in de routebeschrijving.

"Bron": website Klik, print en wandel, daar vindt je o.a. een routebeschrijving, een kaartje en de GPS-track.

Start- en eindpunt: Markt, Baarlo (gemeente Peel en Maas). Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: de bushalte die het dichtst bij de route (maar niet bij het officiële vertrekpunt want in het eigenlijke centrum van het dorp komt geen bus zo te zien) ligt (op ongeveer 170 m) is Baarlo N273/Diepenbroeklaan, nog tot half december regelmatig bediend door lijn 77 van Veolia Limburg, vanaf half december door lijn … 77 van Arriva.

Aard van de wegen: grote delen van de route zijn zo goed als vlak (op een dijk hier en daar na), maar tussendoor zit er ook een licht tot matig heuvelachtig stuk in; grote delen gaan over onverharde wegen en paden, maar er zitten ook langere verharde delen in de route.

 

Indrukken over de route/het landschap:

Na een (te) lange aanloop door de bebouwde kom van Baarlo (met toch enkele fraaie huizen) volgde aan de overkant van de Napoleonsbaan (N273) gedurende lange tijd een afwisseling van bossen (bosjes), akkers en ook wel wat weiland. Bij het gehucht Soeterbeek kwam ik weer in de bewoonde wereld, maar al vlug verliet ik die weer. Ik wandelde verder in en langs de rand van het Dubbroek, tussen weilanden, natte bossen (broekbossen) en ook wel langs Baarlo,Peel en Maas,Nederlands-Limburg,bosde rand van een akker en een enkele boerderij. Verderop werd de ondergrond weer droger en bestond de omgeving eerst vooral uit bossen (op een heuvelachtige ondergrond) en daarna kwamen er ook wel wat akkers in beeld. Na een hele tijd bereikte ik de rand van Hout-Blerick, een onderdeel van Blerick en dat is op zijn beurt weer een zogenaamd stadsdeel van Venlo. Ik wandelde eerst langs de rand van de plaats, daarna door het centrum en vervolgens weer langs de rand tot bij de Maas. Dat werd gevolgd door een lang traject langs de Maas volledig of grotendeels door de Maascorridor oftewel het Rivierpark Baarlo-Blerick, een natuurgebied of verzameling natuurgebieden (of –gebiedjes) bestaande uit grasland, ruigtes en bosjes en ook enkele plassen langs de Maas. Bij het (of de?) veerpont Baarlo-Steyl (soms ook Steijl geschreven – in Nederland worden de y en de ij in plaats- en eigennamen soms door elkaar gebruikt) met aan de overkant een zo te zien indrukwekkend klooster, verliet ik de rivier. Ik vervolgde mijn weg door een agrarisch landschap (weides en akkers) tot bij de (een?) winterdijk van de Maas. Via de dijk kwam ik bij de rand van de bebouwde kom van Baarlo. Het laatste deel van de route wandelde ik door de bebouwde kom en het mooie kasteelpark van Kasteel d'Erp tot ik weer op de Markt uitkwam.

 

Conclusie:

7/10. Minpunten: enkele lange stukken door de bebouwde kom (Baarlo en Hout-Blerick), het verkeerslawaai hier en daar. Pluspunten: afwisseling, de natuur in het Dubbroek en de Maascorridor.

 

Een (kleine) selectie uit mijn foto's: klik, klik, klik.

Post een commentaar

NB: commentaren worden gemodereerd op deze weblog.